In de coronacrisis zijn wij helemaal of voor een deel gesloten geweest. Ontvangt u kinderopvangtoeslag en heeft u de rekeningen betaald voor de kinderopvang? Ook toen uw kinderen niet naar de kinderopvang konden?

Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen.

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Er is een compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor de periode 16 maart tot 8 juni 2020.