Direct inschrijven Rondleiding plannen Inschrijven Rondleiding

Pedagogisch beleid

Topkids Kinderopvang streeft de doelen van het pedagogisch beleid na die Riksen-Walraven voor de kinderopvang heeft geformuleerd:

 1. Het bieden van emotionele veiligheid
 2. Ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. Ontwikkelen van de sociale competenties
 4. Het eigen maken van normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Hoe Topkids deze doelen in de praktijk wil bereiken staat per vestiging uitgebreid beschreven in hun pedagogisch beleid.

 1. Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Biltstraat
 2. Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Maartensdijk
 3. Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Soest
 4. Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Swammerdamstraat
 5. Pedagogisch beleidsplan BSO Maartensdijk
 6. Pedagogisch beleidsplan BSO Sport Elinkwijk
 7. Pedagogisch beleidsplan BSO Buitengewoon Soest
 8. Pedagogisch beleidsplan Peuterplus groep Maartensdijk
 9.  Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Soest Laanstraat
 10.  Pedagogisch beleidsplan BSO Soest Laanstraat