Klachtenprocedure

 

Dagelijks doen wij ons uiterste best om de kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar je geen goed gevoel bij hebt dan vinden wij het fijn als je dit zo vroeg mogelijk met ons bespreekt. Wij staan open voor vragen en suggesties van jou als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Voor de afhandeling van klachten beschikken wij over een interne en externe procedure.

Vanzelfsprekend behandelen wij klachten het liefst intern. Hiervoor kunnen onderstaande stappen worden genomen:

  1. Je bespreekt de klacht met de veroorzaker ervan of met het eerste aanspreekpunt binnen de vestiging. Dit is vaak de eenvoudigste manier. Meestal leidt een open gesprek met degene die verantwoordelijk is voor het ongenoegen tot de snelste oplossing.
  2. Indien je als ouder(s) met direct betrokkene(n) niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, dan kun je terecht bij de leidinggevende of directeur, ook de oudercommissie kan je eventueel van dienst zijn. Er zal dan worden gevraagd om de klacht formeel (schriftelijk) in te dienen.
  3. Vervolgens zullen wij de klacht zorgvuldig onderzoeken (binnen de wettelijke privacy kaders) en houden je, zowel mondeling als schriftelijk, op de hoogte van de voortgang. Binnen uiterlijk 2 weken zullen wij schriftelijk met een beargumenteerd oordeel op de klacht reageren en eventuele maatregelen die uit dit oordeel voortvloeien in werking stellen. In onze afhandeling van de klacht zal altijd een concrete termijn worden gesteld waarbinnen deze maatregelen naar aanleiding van de klacht worden gerealiseerd. Ons streven is om een klacht zo snel mogelijk af te handelen met een maximum termijn van 6 weken. Getracht wordt om tot een bevredigende oplossing te komen.

Leiden de voorgaande stappen niet tot het oplossen van de klacht of wil je deze mogelijkheden niet benutten, dan kun je de klacht direct aan een externe organisatie voorleggen:

  1. Topkids is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Voor meer informatie over de taken en werkwijze van de Geschillencommissie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl

Uiteraard beschikken we over een uitgebreide klachtenprocedure waarin de mogelijkheden voor het indienen van een klacht (zowel interne als extern) worden voorgelegd. De klachtenprocedure is ten alle tijden, via info@topkids.nl of de vestiging, op te vragen. Daarnaast is het ook altijd terug te lezen via het ouderportaal.