Topkids Oudercommissie

 

De oudercommissie vormt de schakel tussen de ouders, de medewerkers en de directie van de organisatie met als doel de wederzijdse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Door ouders actief mee te laten denken over zaken binnen de organisatie kunnen wij ons blijven verbeteren en goede kwaliteit opvang bieden. De oudercommissie komt zelfstandig of in overleg met ouders, met voorstellen of ideeën rondom de opvang. De oudercommissie is het aanspreekpunt voor alle partijen en adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere de volgende onderwerpen:

WERKWIJZE OUDERCOMMISSIE
De leden van de oudercommissies vergaderen minimaal twee keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste agendapunten behandeld. Eén van deze agendapunten is de ingekomen post. Hier worden brieven en e-mails van ouders behandeld. Op deze manier kunnen de ouders actief participeren in het beleid van de oudercommissies. De notulen zijn bij hen opvraagbaar. Andere onderwerpen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld tariefwijzigingen, pedagogisch beleidsplannen en investeringen.

SAMENSTELLING & LIDMAATSCHAP
De oudercommissies bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden en zijn uitsluitend ouders of verzorgers die opvang afnemen van de betreffende vestiging. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen (kinderdagverblijf, BSO en peutergroep).

COMMUNICATIE
Het is voor de oudercommissie van groot belang dat ouders hen weten te vinden en dat ideeën, opmerkingen, signalen en klachten ook daadwerkelijk bij hen terecht komen. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Als ouder kun je de leden van de oudercommissie persoonlijk aanspreken of mailen. Hieronder zetten we de contactgegevens per vestiging voor je op een rijtje.

Almere Noorderplassen | KDV – ockdvrazeil@topkids.nl
Almere Noorderplassen | PSZ – nog geen actieve oudercommissie
Almere Noorderplassen | BSO – nog geen actieve oudercommissie
Almere Waterwijk | KDV – ocalmerewaterwijk@topkids.nl
Almere Waterwijk | PSZ – nog geen actieve oudercommissie
Almere Waterwijk | BSO – nog geen actieve oudercommissie
Bunschoten | KDV – ocbunschoten@topkids.nl
De Bilt | Peuterplus – ocpszdebilt@topkids.nl
De Bilt | BSO – ocbsodebilt@topkids.nl
Maartensdijk | KDV – nog geen actieve oudercommissie
Maartensdijk | Peuterplusocbsomaartensdijk@topkids.nl
Maartensdijk | BSO – ocbsomaartensdijk@topkids.nl
Soest | KDV Laanstraat  – oclaanstraat@topkids.nl
Soest | BSO Laanstraat  – nog geen actieve oudercommissie
Soest | KDV Torenstraat – octorenstraat@topkids.nl
Soest | BSO Bosstraat – nog geen actieve oudercommissie
Soesterberg | Peuterplus –  ocsoesterberg@topkids.nl
Soesterberg | BSO ocsoesterberg@topkids.nl
Utrecht | KDV Biltstraat – ocbiltstraat@topkids.nl
Utrecht | KDV Swammerdamstraat – oczuilen@topkids.nl
Utrecht | BSO Elinkwijk – nog geen actieve oudercommissie
Zeewolde | KDV – emailadres komt z.s.m. beschikbaar
Zeewolde | BSO – nog geen actieve oudercommissie
Zeist | KDV – oczeist@topkids.nl
Zeist | BSO – oczeist@topkids.nl

BOINK
Alle vestigingen van Topkids zijn aangesloten bij BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Dit betekent dat je als oudercommissie lid bent van BOink. Voor algemene informatie en/of vragen kun je terecht op www.boink.info of per mail via boink@boink.info.

VOORDELEN LID OUDERCOMMISSIE

WORD JIJ OOK LID?
Voel jij je betrokken bij het reilen en zeilen van Topkids? Vind je het belangrijk om de belangen te behartigen van kinderen en andere ouders? Wil je graag meedenken en advies geven over de kwaliteit van onze opvang? We zoeken nog oudercommissie leden voor de volgende vestigingen:

Na aanmelding als geïnteresseerde ouder word je uitgenodigd voor een kennismaking en het bijwonen van een vergadering. Je krijgt dan informatie over de taken en tijdsbesteding. Voor vragen, meer informatie of interesse kun je een mail te sturen naar info@topkids.nl.