Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 

Met Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) wil de overheid kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand stimuleren in de ontwikkeling. VVE is een belangrijke en effectieve methode om kinderen beter voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Bij Topkids vinden we deze vorm van educatie een belangrijk onderdeel van ons totale aanbod. Daarom bieden we in diverse plaatsen voorschoolse educatie aan.

Wat is VVE?

Voorschoolse educatie is geen school, maar spelenderwijs leren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen door de ondersteuning van VVE taalvaardiger worden, zich beter kunnen concentreren en een grotere woordenschat hebben. Peuters in de dag- of peuteropvang krijgen een specifiek aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om achterstanden in de (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen. Alle kinderen verdienen een gelijke kans in het onderwijs!

VVE bij Topkids

Bij Topkids kijken we met oprechte belangstelling naar kinderen en volgen hun ontwikkeling nauwgezet. Met kennis van Voor- en Vroegschoolse Educatie bieden we activiteiten aan die passen bij de interesse, maar wel met ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Bij Topkids worden kinderen echt gezien. Dat is belangrijk. Kinderen die zich vertrouwd en veilig voelen, durven eerder een volgende stap te zetten.

Uk & Puk

Wij werken met het VVE programma Uk & Puk. Tijdens alle activiteiten staat de pop Puk centraal. Puk is overal bij en beleeft alles met de kinderen mee. Puk voert gesprekjes met kinderen, helpt bij het bouwen van een toren in de bouwhoek en is een maatje wanneer een kind verdriet heeft. Samen met Puk beleeft een kind van alles en leert het spelenderwijs nieuwe begrippen. Het Uk &Puk programma werkt met thema’s die een bepaalde periode centraal staan. Het thema past bij de belevingswereld van het kind.

Ouderbetrokkenheid

De ontwikkeling van jonge kinderen vindt voor een groot deel thuis plaats. Ouderbetrokkenheid vergroot de kansen van elk kind. Wij betrekken ouders daarom graag bij VVE. Dat doen we door informatie te geven over Uk & Puk en ouderbijeenkomsten te organiseren. Ook stimuleren we ouders om thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij het thema.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groepen hebben een extra leertraject gevolgd. Hiermee zijn ze opgeleid om met Uk & Puk ontwikkelingsgerichte begeleiding te geven. De activiteiten die pedagogisch medewerkers aanbieden, stimuleren verschillende ontwikkelgebieden. Je kunt denken aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Zo is een kind met VVE spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Vestigingen met VVE

Op de volgende vestigingen van Topkids werken we met een VVE-programma:

VVE-indicatie en vergoeding

Het consultatiebureau bepaalt of jouw kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. Richtlijnen en subsidies hiervoor zijn per gemeente verschillend. Krijgt jouw kind een indicatie, dan krijg je subsidie van de gemeente voor de kosten van de opvang. Bij VVE komt een kind vier dagdelen. Twee daarvan vergoedt de gemeente. De andere twee betalen ouders zelf. Kunnen de ouders deze kosten niet betalen? Dan is een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van toepassing. Het consultatiebureau kan je hier alles over vertellen.

Geen indicatie, toch VVE?

Alle peuters zijn welkom. Kinderen die geen indicatie hebben gekregen van het consultatiebureau mogen ook gebruik maken van het voorschoolprogramma. Ouders hebben dan geen recht op vergoeding, maar betalen een eigen bijdrage. Er zijn verschillende vormen van bekostiging: met of zonder kinderopvangtoeslag. Vraag gerust na wat in jouw situatie handig is.

Meer weten?

Wil je meer weten over VVE bij Topkids of over aanmelden voor VVE? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.