Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Er zijn peuters die een beetje extra steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Voor deze kinderen kan er begeleiding geboden worden vanuit de VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Bij Topkids hebben we aandacht voor het vergroten van ontwikkelkansen en daarom bieden we op een aantal locaties, naast reguliere opvang, VVE aan. Hiermee krijgen kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling en worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool.

VVE indicatie en vergoeding

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin van jouw gemeente (het consultatiebureau) kun je nagaan of jouw kind voor VVE in aanmerking komt. Wanneer er een VVE-indicatie door het consultatiebureau afgegeven wordt, vergoedt de gemeente een deel van de kosten voor voorschoolse educatie. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier voor onze infographic. Benieuwd naar de eigen financiële bijdrage? Met onderstaande tabel kun je deze per gemeente zelf berekenen.

Gemeente Almere: klik hier voor de VNG-tabel 2024.

Vestigingen bij Topkids

Peuters die in aanmerking komen voor een VVE-indicatie nemen vier ochtenden per week deel aan het VVE-programma. Bij Topkids maken we gebruik van het programma Uk & Puk. Dit is een educatief programma die de brede ontwikkeling stimuleert van 0- tot 4-jarigen. Er wordt binnen dit programma meerdere ontwikkelingsgebieden aangesproken:

Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groepen zijn opgeleid om ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden volgens het programma Uk & Puk. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel thuis plaatsvindt, zoeken we bij Topkids actief de samenwerking met ouders. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van het gezamenlijk starten of afsluiten van de dag. Tijdens dit actieve moment komen verschillende elementen van de VE-peuterspeelzaalochtend naar voren, zoals de start van een thema, interactief voorlezen en beweeg- of zingactiviteiten. Daarnaast delen we informatie en inspirerende activiteiten waar ouders thuis mee aan de slag kunnen.

Vestigingen met VVE

Op de volgende vestigingen van Topkids in werken we met een VVE-programma:

Vragen?

Wil je meer weten over VVE bij Topkids of jouw kind hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.