Direct inschrijven Rondleiding

Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons:

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het contactformulier op onze website. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij jou onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Hoe zit dat?

Heb je vragen over het herroepingsrecht? Is er iets je niet duidelijk en wil je graag weten hoe het zit? Neem dan contact met je op. We leggen het je graag uit.