Je kent het misschien wel: die momenten dat je kind zich misdraagt op een manier die je liever niet ziet. Denk aan zeuren, krijsen of ruziemaken met andere kinderen. Vaak is dit gedrag een manier om aandacht te vragen. Maar hoe ga je daar nou mee om als ouder?

Waarom doen kinderen dit?

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen negatief gedrag vertonen. Soms is het omdat ze zich onzeker of onbegrepen voelen. Ze weten niet hoe ze hun gevoelens op een positieve manier kunnen uiten, dus doen ze iets om in de schijnwerpers te komen. Ook verveling of een gebrek aan aandacht kunnen een rol spelen. Door negatief gedrag te vertonen, weten ze in ieder geval zeker dat ze gezien worden.

Van negatief naar positief: de kracht van complimenten

Op Nationale Complimentendag, die op 1 maart valt, is het extra belangrijk om stil te staan bij de kracht van positieve aandacht. Door je kind complimenten te geven over zijn of haar goede gedrag, stimuleer je om dit gedrag te blijven vertonen. Positieve aandacht is de beste motivatie!

Tips om je kind te complimenteren:

  • Wees specifiek. Zeg niet alleen “goed gedaan”, maar benoem wat je kind precies goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld: “Wat heb je netjes je kamer opgeruimd!”
  • Maak het persoonlijk. Laat je kind weten dat je trots op hem of haar bent. Bijvoorbeeld: “Ik ben zo trots op jou dat je je best hebt gedaan op je toets.”
  • Wees oprecht. Complimenten die niet oprecht zijn, komen niet overtuigend over.
  • Geef complimenten op een moment dat het past. Doe dit niet als je kind druk of afgeleid is.

Extra tips:

  • Maak een complimentencirkel. Schrijf op een vel papier de namen van alle gezinsleden. Laat iedereen om de beurt een compliment geven aan de persoon links van hem of haar. Zo krijgt iedereen aandacht en waardering.
  • Organiseer een complimentenspel. Bedenk een spel waarbij je elkaar complimenten moet geven.

Laten we samen de kracht van positieve aandacht vieren en vergeet daarbij jezelf niet. Ook jij verdient een compliment voor je harde werk en toewijding als ouder. Je bent het waard!