Ruil en wissel dagen

Topkids kinderopvang begrijpt als geen ander wat een gepuzzel het soms is om alles goed te plannen wanneer je kinderen hebt. Werk vraagt van je om flexibel te zijn, opa’s en oma’s kunnen een keer niet oppassen en bij het kinderdagverblijf moet je meteen een hele dag afnemen terwijl je dat eigenlijk niet nodig hebt. Bij onze flexibele kinderopvang hoeft dat gelukkig niet!

Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Topkids Kinderopvang is het ook mogelijk om dagen te wisselen en te ruilen.

Wat is het verschil tussen een ruildag en een wisseldag?

Indien je geen gebruik maakt van een opvangdag en deze vooraf afmeldt in ‘Mijn Topper’ of de ouderapp dan spaar je dit automatisch als ruiltegoed. Dit betekent dat je deze dag weer op een ander moment kunt inzetten. Voorwaarde is wel dat er plek is op de groep. In ‘Mijn Topper’ of de ouderapp kun je exact zien welke ruildagen je hebt opgebouwd en beschikbaar zijn. Een afgemelde dag kan nog 2 maanden als ruildag worden ingezet.

Een wisseldag kan je bij onze flexibele kinderopvang inzetten wanneer je een dag niet wilt afmelden maar wel een voorkeur hebt voor een andere dag in dezelfde week. Je vraagt dan een wisseldag aan. Wanneer de wisseling niet mogelijk is wordt deze afgewezen maar blijft je oorspronkelijke reservering gewoon staan.

Extra dagen aanvragen

Naast ruilen en wisselen is het ook mogelijk om extra dagen aan te vragen als je geen afgemelde dagen in je tegoed hebt staan. Hiervoor betaal je je reguliere tarief, wij rekenen hier niets extra’s voor. Dat is allemaal makkelijk te regelen met onze ouderapp.

 

Studiedagen BSO

We bieden gegarandeerd opvang gedurende deze dagen, maar studie(mid)dagen vallen buiten het contract en moeten extra worden afgenomen. Indien je over de mogelijkheid beschikt om (gedeeltelijk) een wissel-, of ruildag in te zetten dan is dit ook goed. Een studie(mid)dag dient altijd vooraf te worden aangevraagd via ‘Mijn Topper’ of de ouderapp, zodat wij onze personeelsplanning hierop kunnen aanpassen.