Ruil- en wisseldagen

Topkids kinderopvang begrijpt als geen ander wat een gepuzzel het soms is om alles goed te plannen wanneer je kinderen hebt. Werk vraagt van je om flexibel te zijn, opa’s en oma’s kunnen een keer niet oppassen en bij het kinderdagverblijf moet je meteen een hele dag afnemen terwijl je dat eigenlijk niet nodig hebt. Bij onze flexibele kinderopvang hoeft dat gelukkig niet! Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Topkids Kinderopvang is het ook mogelijk om dagen te wisselen en te ruilen.

Uren op de BSO

Per 1 januari 2022 zullen wij voor de BSO de afgenomen uren berekenen op basis van de school die als eerste uit is. Organisaties mogen dit doen omdat de volledige bezetting vanaf
het begin van de BSO-middag al aan het werk is, maar veel kinderen pas later opgehaald worden omdat de school dan pas uit is. Om de opvang rendabel te houden zullen wij een
vast aantal uren in rekening brengen. Daartegenover zullen wij alle studiedagen die op de contractdagen vallen in het pakket opnemen. Deze hoeven niet los afgenomen te worden. Een studie(mid)dag dient wel altijd vooraf te worden aangevraagd via ‘Mijn Topper’ of de ouderapp, zodat wij onze personeelsplanning hierop kunnen aanpassen.

Extra dagen aanvragen of ruilen

Het is mogelijk dat je kind een extra dag komt (incidenteel) of incidenteel een dag ruilt.

Extra opvang en ruildagen zijn mogelijk indien er op de gewenste dag plaats is op de groep en er genoeg pedagogisch medewerkers aanwezig kunnen zijn. Voor een extra dag worden kosten in rekening gebracht. Mocht je tegoed hebben kun je bij de dag aanvragen kiezen om het tegoed in te zetten. Ouders kunnen een verzoek voor een extra dag indienen via de Konnect ouderapp.

De voorwaarden voor het opbouwen en de inzet van een tegoed zijn als volgt:

Tot slot willen wij ouders erop wijzen dat het inzetten van tegoed een extra service is die wij graag bieden, maar niet behoort tot een verworven recht.