Binnen onze organisatie werken we met de inzet van pedagogisch coaches naast onze beleidsmedewerkers op de afdeling kwaliteit en pedagogiek. Beide functies leveren dagelijks een bijdrage aan de kwaliteit en professionalisering van onze opvang en werken intensief met elkaar samen.

 

Binnen Topkids hechten we veel waarde aan de ontwikkeling en deskundigheid van onze medewerkers, aangezien het bepalend is voor de kwaliteit van onze opvang. Vanuit de rol als pedagogisch coach, gaan onze coaches zowel op individueel-, als groepsniveau onze pedagogisch medewerkers op een inspirerende wijze hierin coachen. Dit kan middels groepscoaching of een individueel ontwikkelgesprek. De coaches zullen bijvoorbeeld regelmatig meedraaien op de groep (coaching on the job), komen observeren op de vestiging en/of aansluiten bij een teamvergadering voor teamcoaching.

Bij onze pedagogisch beleidsmedewerkers ligt de focus vooral op het bewaken van onze kwaliteit door de continue ontwikkeling, evaluatie en implementatie van ons beleid met als doel dat iedereen werkt volgens dezelfde pedagogische missie en visie van Topkids.

Voor het bepalen van de ureninzet met betrekking tot coaching in 2022 hebben wij, op basis van het aantal locaties inclusief fte, de noodzakelijke ureninzet vastgesteld die de Wet Kinderopvang ons voorschrijft. De pedagogisch coach zorgt ervoor dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt. De ureninzet verschilt per vestiging, maar een specificatie is terug te vinden in ons pedagogisch beleid en coachplan. Voor evaluatie, implementatie en ontwikkeling van het pedagogisch beleid wordt per vestiging minimaal 50 uur ingezet.

Voor overige vragen over de inzet van de pedagogisch coach kun je terecht bij de meewerkend coördinatoren van onze vestigingen of via coach@topkids.nl.