Beste ouders,

Zojuist werd een harde lockdown tot en met 19 januari aangekondigd in het nieuws. Middels dit bericht willen we jullie vast informeren over de werkwijze wanneer wij weer verplicht worden onze deuren te sluiten.

Wij zullen alle kinderen vanaf woensdag tot en met 19 januari afmelden. Indien jullie gebruik willen maken van de noodopvang kunnen jullie dat via de ouderapp aanvragen.

Noodopvang kan aangevraagd worden wanneer tenminste één ouder een cruciaal beroep uitoefent. Zie https://www.svb.nl/nl/aow/cruciale-beroepen voor de lijst met cruciale beroepen. Ook kinderen die met een maatschappelijke indicatie op de opvang zitten mogen gewoon blijven komen.

Aan ouders die in maart nog niet op de opvang zaten en een cruciaal beroep uitoefenen of ouders die sinds de eerste golf een cruciaal beroep zijn gaan uitoefenen vragen wij een verklaring van de werkgever zodat wij de aanvraag kunnen goedkeuren.

De noodopvang voor de kinderdagverblijven vindt op de volgende locaties plaats:

Utrecht: De Swammerdamstraat en Biltstraat blijven allebei open voor noodopvang

Soest: alle opvang vindt plaats op de locatie op de Laanstraat

Maartensdijk: de noodopvang voor kinderdagverblijf en peuterplus vindt plaats op de Prinses Marijkelaan

Zeist: de noodopvang vindt gewoon plaats op de eigen locatie

De noodopvang voor alle Bso’s vindt gewoon op de eigen locaties plaats.

Compensatie voor ouders

Net als dit voorjaar komt er een compensatieregeling voor ouders. Dit betekent dat ouders de factuur voor kinderopvang doorbetalen en de overheid hen compenseert.  Dankzij de opgedane ervaring met de uitvoering van de complexe compensatiemaatregel, kon er nu meteen duidelijkheid gegeven worden aan alle ouders en kinderopvangorganisaties over de financiële consequenties van de sluiting. Dat is een enorme opluchting.

Wij wensen jullie allemaal veel gezondheid toe en hopen dat we na 19 januari weer alle kinderen mogen verwelkomen.