De Topkids Oudercommissie

Op alle vestigingen van Topkids Kinderopvang is een betrokken oudercommissie actief. De oudercommissie vormt de schakel tussen de ouders, de leidsters en de directie van de organisatie met als doel de wederzijdse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zij is het aanspreekpunt voor alle partijen en adviseert de directie o.a. over de volgende zaken:

 

  1. Veiligheidsbeleid (waaronder ook het vierogenprincipe)
  2. Gezondheidsbeleid
  3. Kwaliteitsbeleid (o.a. met betrekking tot voeding, pedagogisch beleid, groepsgrootte en opleidingseisen van de leidsters)
  4. Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Openingstijden
  6. Prijsbeleid
  7. Klachtenbehandeling

 

De oudercommissie van de vestigingen van Topkids Kinderopvang bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 ouders. Zij komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar en vaker als zij dit nodig (of leuk!) vinden. De notulen zijn opvraagbaar bij de commissie.

Onze kinderdagverblijven zijn aangesloten bij BOink ( Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Dit betekent dat u als ouder lid bent van BOink. Voor algemene informatie en/of vragen kunt u terecht op website: www.boink.info of via mail: boink@boink.info.