De overheid heeft een sectorplan opgesteld voor de kinderopvang met verschillende scenario`s. Dit is vooral opgesteld met als doel de kinderopvang zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden. Het overzicht van dit plan ziet u in de afbeelding hieronder.

Op dit moment hanteren we nog de beslisboom die op 11 juli 2022 is gecommuniceerd. Hier vindt u het bericht over de beslisboom.

Covid plan