Nee. Besef van vriendschap, dat hebben baby’s nog niet. Daarvoor zullen ze nog veel moeten leren. De basis leggen om later vriendschappen aan te gaan, dat kunnen baby’s wel.  Als ouder of verzorgen kun jij ze helpen in hun ontwikkeling. Voordoen, uitleggen en kritisch kijken naar de omgeving van jouw kindje kan daarin helpen. Lees hier hoe je dat doet.

Als het aankomt op de ontwikkeling van kinderen, gaat er veel vanzelf. Zo zijn baby’s van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. In die wereld bevinden zich ook mensen; ouders, verzorgers, kinderen en leeftijdsgenootjes. Vanaf twee maanden oud kijken baby’s al naar elkaars gezicht. Ze leren door te observeren. Vanaf drie maanden oud raken baby’s elkaar aan als ze bij elkaar in de buurt liggen. Zo begint de verkenning van de ander.

Voordoen

Kinderen leren de sociale vaardigheden het meest van hun voorbeeldfiguren. Dat zijn meestal volwassenen: ouders en verzorgers. Wil jij dat je kind leert delen? Laat dan zien hoe jij dat doet. Bijvoorbeeld: “Ik geef papa ook een kopje koffie, want het is goed om te delen.” Wil je dat je kind zachter doet? Roep dan niet: “Doe eens zachter!” Maar loop naar je kindje toe en vraag hem met een normale stem of het zachter wil doen. Je toon, volume, hoe je dingen zegt en wat je zegt is allemaal een voorbeeld voor jouw kind.

Uitleggen

Een kindje kun je al vroeg op weg helpen door uit te leggen wat sociaal wenselijk is. Ligt jouw baby naast een andere baby en pakt het een speeltje af? Leg dan jouw kindje uit dat het beter wacht tot de ander klaar is met spelen en help hem het speeltje terug te geven. Of bij het afscheid nemen van bezoek: “Zullen we samen zwaaien? Oma gaat weg.” Geef ondertiteling aan wat er gebeurt in de wereld om je kindje heen.

Benader jouw kindje -hoe klein het ook is- als een volwaardig persoon. Het lijkt misschien wat onnatuurlijk, maar het is helpend om met baby’s te praten over wat andere kinderen doen. “Kijk, Lisa heeft een nieuwe jurk die ze wil laten zien”. Door met je baby over anderen te praten, zal het zich meer verbonden voelen met de omgeving.

Sociale focus

Downsize het speelgoed wanneer andere kindjes op bezoek zijn. Baby’s -maar dit geldt ook voor oudere kinderen- zijn meer op elkaar gefocust wanneer er weinig afleiding is van speelgoed. Het blijkt dat kinderen meer om elkaar heen kijken, lachen naar elkaar, elkaars geluiden na proberen te doen als er weinig speelgoed aanwezig is.

Kunst afkijken

Baby’s zijn gefocust op dingen die dichtbij ze in de buurt zijn. Dat is dan ook waarom pedagogisch medewerkers van Topkids regelmatig op de grond zitten met een of twee baby’s om zich heen. Op die manier is contact maken gemakkelijk. Kinderen die jong naar de kinderopvang gaan, hebben de gelegenheid om de kunst af te kijken van andere kinderen en hebben interactie met volwassenen. Zo krijgen ze de kans zich al vroeg sociaal te ontwikkelen.

Bron: Leren contact maken Kinderopvang Totaal 09/09/2021