Zoals we jullie vorig jaar al hebben medegedeeld via de website, zijn we gestart met de inzet van een pedagogisch coach (Mieke) naast onze pedagogisch beleidsmedewerker (Leonie). Beiden leveren een bijdrage aan de kwaliteit en professionalisering van onze opvang en werken intensief met elkaar samen.

Het afgelopen jaar stond op het gebied van coaching vooral in het teken van kennismaking, waarbij bijna alle medewerkers video interactie begeleiding hebben gehad. Video-interactie begeleiding is een korte video-opname waarin wordt gekeken naar het pedagogisch handelen van onze medewerkers en de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Deze opname wordt altijd met de pedagogisch medewerker geëvalueerd. Het aankomende jaar komen alle pedagogisch medewerkers opnieuw in aanmerking voor video- interactie begeleiding en daarnaast zal Mieke regelmatig meedraaien op de groep (coaching on the job), komen observeren op de vestiging en/of aansluiten bij een teamvergadering.

Voor het bepalen van de ureninzet met betrekking tot coaching in 2020 hebben wij, op basis van het aantal locaties inclusief fte, de noodzakelijke ureninzet vastgesteld die de Wet Kinderopvang ons voorschrijft. De pedagogisch coach zorgt ervoor dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks minimaal 8 uur aan coaching krijgt.  De ureninzet verschilt per vestiging, maar een specificatie is terug te vinden in ons pedagogisch beleid. Voor evaluatie, implementatie en ontwikkeling van het pedagogisch beleid wordt per vestiging minimaal 50 uur ingezet.

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en iedere ouder loopt weleens tegen ontwikkelingsvraagstukken aan. Vanuit Topkids hechten we enorm veel waarde aan de samenwerking met ouders. Naast de medewerkers op de vestiging is Mieke er om mee te denken en ter ondersteuning. Mochten jullie vragen hebben voor Mieke? Stel ze gerust via mieke@topkids.nl

Voor overige vragen over de inzet van de pedagogisch coach kunnen jullie uiteraard ook terecht bij de aanspreekpunten van onze vestigingen of via info@topkids.nl