Zoals jullie weten werken we met de inzet van een pedagogisch coach (Joyce) naast onze beleidsmedewerker (Leonie). Beide leveren dagelijks een bijdrage aan de kwaliteit en professionalisering van onze opvang en werken intensief met elkaar samen.

Binnen Topkids hechten we veel waarde aan de ontwikkeling en deskundigheid van onze medewerkers, aangezien het bepalend is voor de kwaliteit van onze opvang. Vanuit haar rol als pedagogisch coach gaat Joyce op zowel individueel-, als groepsniveau onze pedagogisch medewerkers op een inspirerende wijze hierin coachen. Het aankomende jaar komen pedagogisch medewerkers in aanmerking voor video- interactie begeleiding of een ontwikkelgesprek. Daarnaast zal ze regelmatig meedraaien op de groep (coaching on the job), komen observeren op de vestiging en/of aansluiten bij een teamvergadering voor teamcoaching.

Onze pedagogisch beleidsmedewerker focust zich op het bewaken van onze kwaliteit door de continue ontwikkeling, evaluatie en implementatie van ons beleid met als doel dat iedereen werkt volgens dezelfde pedagogische missie en visie van Topkids.

Voor het bepalen van de ureninzet met betrekking tot coaching in 2021 hebben wij, op basis van het aantal locaties inclusief fte, de noodzakelijke ureninzet vastgesteld die de Wet Kinderopvang ons voorschrijft. De pedagogisch coach zorgt ervoor dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks minimaal 7,5  uur aan coaching krijgt. De ureninzet verschilt per vestiging, maar een specificatie is terug te vinden in ons pedagogisch beleid. Voor evaluatie, implementatie en ontwikkeling van het pedagogisch beleid wordt per vestiging minimaal 50 uur ingezet.

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en iedere ouder loopt weleens tegen ontwikkelingsvraagstukken aan. Vanuit Topkids hechten we enorm veel waarde aan de samenwerking met ouders. Naast de medewerkers op de vestiging is Joyce er om mee te denken en ter ondersteuning. Mochten jullie vragen hebben voor haar? Stel ze gerust via joyce@topkids.nl

Voor overige vragen over de inzet van de pedagogisch coach kunnen jullie uiteraard ook terecht bij de meewerkend coördinatoren van onze vestigingen of via info@topkids.nl