Er zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nederland. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen.

Ondanks dat de kinderopvang niet expliciet benoemd wordt nemen wij het advies aan de onderwijsinstellingen over omdat de argumenten ook op ons van toepassing zijn. Wij blijven vooralsnog dus gewoon open!

Wat betekenen de aangepaste maatregelen voor Topkids kinderopvang?

 • Als er klachten zijn bij je kind zoals omschreven door het RIVM, namelijk verkoudheid, hoesten óf koorts dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Als je kind tijdens de opvang klachten krijgt zullen we je bellen en vragen je kind op te halen.
 • Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als je je kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om je kind weer naar huis te laten gaan.
 • Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken naar typen luchtwegaandoeningen. Ook al heeft je kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas geen opvang bieden aan je kind.
 • Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met de GGD of het RIVM.

Wat betekent dat voor jou als ouder?

 • Als je zelf klachten hebt die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we je verzoeken je kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen
 • Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die je kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Als je twijfelt of jij of je kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten) dan verzoeken we het RIVM te bellen om advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben.

Wanneer je zelf last hebt van deze verschijnselen vragen we ouders dringend om niet zelf je kind naar de opvang te brengen maar dit door iemand anders te laten doen.

Worden er extra maatregelen genomen om het virus te voorkomen op locaties?

We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM, die overigens voor de kinderopvang altijd al gelden:

 • Regelmatig handen wassen,
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken.
 • We adviseren jullie als ouders zelf thuis ook deze hygiëne maatregelen in acht te nemen.

Goed handen wassen doe je op de volgende manier:

Stap 1: Maak je handen helemaal nat met stromend water

Stap 2: Gebruik genoeg zeep om je handen helemaal in te zepen

Stap 3: Was je handen volledig gedurende ongeveer 20 seconden. Vergeet de bovenkant, nagels en tussen de vingers niet.

Stap 4: Spoel de handen goed af onder stromend water

Stap 5: Droog je handen goed af met een schone, liefst papieren handdoek

Daarnaast vragen we jullie allemaal gehoor te geven aan de adviezen vanuit het RIVM:

 •  Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen)
 • Blijf uit de buurt van ouderen wanneer je klachten hebt
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Schud geen handen

Gaan kinderopvanglocaties sluiten?

Vooralsnog gaan er geen locaties sluiten. Dit zullen we alleen doen op advies van het RIVM en/of de gemeente en GGD. Als dit gaat spelen, dan informeren we alle betrokken ouders uiteraard zo snel als mogelijk

Waar kan ik terecht voor actuele informatie?

Wij verwijzen je voor de meest actuele informatie door naar de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wij vragen ook aan onze medewerkers goed op hun gezondheid te letten en thuis te blijven indien ze klachten hebben. Waar mogelijk proberen we voor een stabiele oplossing te zorgen maar houd er rekening mee dat jullie soms een invaller op de groep zullen zien.

We wensen jullie veel gezondheid toe!