In deze tweede aflevering over het openen van een nieuwe vestiging kunnen jullie zien dat Mirella bezig is met vergunningen. Om kinderopvang te starten in het pand die wij op het oog hebben moet er een bestemmingswijziging worden aangevraagd in het omgevingsloket.

Bestemmingswijziging aanvragen

In deze vlog legt Mirella uit waarom het nodig is een bestemmingswijziging aan te vragen. Op dit moment zit er op het pand namelijk een kantoorbestemming. Wanneer je een kinderdagverblijf wilt starten moet er op het pand een maatschappelijke bestemming komen. Om goedkeuring van de gemeente te krijgen is het belangrijk dat je goed kan motiveren waarom je op die plek een kinderdagverblijf wil starten. Daarnaast wil de gemeente ook graag weten of de buurt het eens is met deze bestemmingswijziging.

Even binnen kijken

Tegelijkertijd neemt Mirella ons mee om een blik te werpen op de locatie in Zeist. Ze leidt ons rond door de verschillende ruimtes waar uiteindelijk babygroepen, peutergroepen en groepen voor buitenschoolse opvang zullen worden ingericht. Laat je niet afleiden door hoe het er nu uit ziet: zodra Topkids klaar voor de start is herken je het niet meer terug!

Even samenvatten

Mirella loopt ons nog even door de stappen die tot nu toe genomen zijn. Allereerst moest er natuurlijk een pand gevonden worden waar we enthousiast van werden en waar wij mogelijkheden zagen voor kinderopvang. De grootte van de binnenruimte en buitenruimte spelen daarin een hele grote rol. Vervolgens moest er met de eigenaar onderhandeld worden over het huurcontract. Toen dat rond was konden we bij de gemeente peilen of zij ook achter ons plan zouden staan. Tot slot is er nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de buren te informeren en te inventariseren wat hun wensen en zorgen zijn. Al deze informatie konden we meenemen in de aanvraag voor de bestemmingswijziging die nu de deur uit is.

De volgende stap is wachten op bericht van de gemeente en hopen dat zij mee willen gaan in onze plannen! Wij wachten vol spanning af… Wordt in ieder geval vervolgd.